محمد حسین جعفریان در برنامه جمعه شب 21 مردادماه «راز» با بیان خاطره ای از برخورد دیپلمات های دولت هاشمی در افغانستان عقده ی 18 ساله اش را گشود. به گزارش نسل سومی ، وی که در این قسمت از برنامه ی زنده راز با موضوع بررسی مسائل فرهنگی و زبان فارسی و مشترکات ایران و افغانستان گفت :  سال 72 با قرض گرفتن 60 هزار تومان برای ساختن مستند به افغانستان رفتیم .
وی افزود: در راه بازگشت از شمال افغانستان خودروی ما چپ کرد و استخوان ران من خورد شده و لگن ام آسیب دید. در آن شرایط سخت 22 روز طول کشید که با برانکارد من را به کابل رساندند.
این مستندساز و شاعر متعهد گفت: در سفارت ایران متوجه شدیم یک هواپیمای خصوصی برای بازگرداندن یکی از مسئولین همان روز پرواز دارد ، با توجه به حال نامساعد من و تذکر پزشکی که میگفت اگر او را بازنگردانید می میرد ، اما آن مسئول حاضر به بازگرداندن من با آن هواپیمای خصوصی نشد. و این امر باعث شد من برای همیش با عصا راه بروم.
وی در خصوص برخورد های مشابه دولت مردان غربی با نیروها و خبرنگارانشان در خارج از کشورشان گفت: غربی ها خیلی به این طور مسائل اهمیت می دهند ، در یکی از کشورها ، یکی از مسئولین عالیرتبه شان برای استقبال از خبرنگار آسیب دیده به فرودگاه می رود و از وی تجلیل میکند.
گفتنی است این قسمت از برنامه راز با حضور دو مهمان از افغانستان به بررسی پاره تن فراموش شده ایران و نقش رسانه ها در این خصوص پرداخته شد.
انتها/