• یعنی واقعا امروز شهادت امام رضاست و من اینجام؟
  یعنی نه مشهدم و نه حتی مسجد الرضا؟
  یعنی شبهای گذشته را به مراسمی نرفته ام؟
  پریشب آرزو دلم تنگ شد ، حسرت خوردم ، به خصوص وقتی دیدم کانون این ایام را کامل مراسم دارد.
 • دیروز رفتیم پیش خاله زینب ، وقت خداحافظی التماس دعایی گفتم با تمام وجود ، اعتقاد عجیبی به دعای وی دارم ، شاید دلیل اش مظلومیتی که در این فرد دیده ام. برای خودش امام زاده ایست. نمیدانم سراش در تنهاییشان است یا چیز دیگر؟
  بالاخره خدا اگر چیزی از انسان بگیرد چیز دیگری میدهد. عمه مریم عباس هم همینطور است ، او هم امامزاده ایست واجب التعظیم ، قلبا دوست دارم کار مهمی که داشتم به این ها التماس دعا بگویم.
 • دلم گرفته ، کاش امروز شیراز بودم و میرفتم مسجد الرضا(ع) ، ما اجر عزاداری از فاطمه (س) میخواهیم.
  یا زهرا(س).