• صبح پیامکی فرستادم به استاد که کلاس هست یا نه ؟ گفت : بعید است!
  • برای کلاس دوم رفتم مدرسه ، هم استاد فقه فریادش به هوا بلند بود هم استاد اصول که : 17 روز تعطیل بوده اید حالا هم همه تان نیامده اید؟ این چه وضعش است؟
  • کلی کار عقب مانده دارم ، توی این یک هفته ای که شیراز نبودم اندازه یک ماه کار نکرده ام .
  • حال نوشتن هم نیست.
  • به جاهای جالب کتاب نوشتم تا بماند رسیده ام .
  • فعلا.