بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخچه اگر بخواهی ، از پرشین بلاگ وقتی بریدیم که خداحافظی کردیم ، بعد رفتیم مثلا تحت عنوان متحول شدن(جان عمه مان) پارسی بلاگ وبلاگ زدیم ، آنجا هم نچسبید و رفتیم بلاگفا بعد هم زد به سرمان و دامین مان را روی وردپرس گذاشتیم و رفتیم سراغ استقلال ، اما این استقلال با دردسرهای هاست داری و هوای تمدید شدن و نشدن ، داون شدن و نشدن ، تمام شدن حجم و این جور بحث ها به ما نیامده ، دیگر کلا کار هاست و اینجور چیزها را به اهلش سپردیم و زدیم کنار.

الان چند وقتی است کلا وبلاگ و سایت اینجور چیزهایمان تعطیل است.

ما که مرتضی نیستیم که حدیث نفسمان را بسوزانیم ، برگشتیم سر حدیث نفسمان و تاریخ زندگیمان و یادداشتهای سخیف و غیر عمیق و رکیک و ... همه را به سرنوشتمان پیوند زدیم ، آری ما همین هستیم و همان هستیم.

اینکه گفتیم ما از جو گرفتگی ادبی نوشتن بود والا نیم من هم نیستم.

الان هم که همین امسال رفته ام قم ، ازسرپایه هفت پیگیر درس و بحث شوم ، به شرط رفاقت جناب توفیق.

اینها همه مقدمه ای بود برای برگشت به پرشین بلاگ.

هر چه بادا باد.

بعدا نوشت:

*این که مطالب وبلاگهای دیگرم را انتقال بدهم یا ندهم ، به داشتن حوصله اش برمیگردد.