بسم الله الرحمن الرحیم

سال گذشته در کار اجرایی هیئتی دانش آموزی به دوستان کمک می کردم ، برای دعوت از بچه ها ، هر شب پیامکی می فرستادیم ، یک دو بیتی قشنگ عاشورایی.

این بهانه ای شده بود تا برای دیگر دوستانم هم این پیامک را ارسال کنم ، بچه های مسجدمان که خیلی با بعضی هایش کیف میکردند و هیجان انگیز پاسخ می دادند.

اما فکر میکنید این دوبیتی ها را بیشتر از کجا بدست می آوردم ، از یک وبلاگ.

خیلی از آنهایی که اسمی دارند و رسمی دیگر وقتشان را برای کارهای ساده نمی گذارند ، جمع آوری شعر عاشورایی آن هم از صنفان ، چرا که وقتی فرد برای خود شخصیت زیادی قائل باشد اصلا افت دارد که بخواهد شعرهای دیگران آن هم معاصرین را جمع کند و نشر دهد بلکه خودش شعر میگوید و برای خودش تلاش می کند.

اما آقای سعیدی راد همه ی این معادلات نفسانی را کنار گذاشته و هر سال وبلاگ «بانک اشعار و نثر ادبی عاشورایی» را با محتواهایی جدید و تازه به روز میکند.

باید بگویم کار امثال سعیدی راد که بدون توجه به تظاهرات و نیاز به طراحی و گرفتن دامنه ی و آدرس اختصاصی صورت میگیرد ، اصالت همه ی این ها را زیر سوال می برد. 

و بهترین کلمه ای که می توانم در خصوص این بزرگ مرد بگویم «اخلاص» است.