به یاد صمیمی ترین دوستم که در انفجار حسینیه رهپویان به شهادت رسید

شهید علوی به خاطر آسیبی که موج انفجار به اعماء و احشائش وارد کرده بود شهید شد
میگفتن خونریزی داخلی داره ، میگفتن موج انفجار جگرش یا بقیه ی اعماء و احشائش رو له کرده
به یاد غریبی امام حسن(ع) و جگر پاره پاره شون انشالله این شهید ما هم همیشه سر سفره اهل بیت (ع) باشن