تفاوت ما با شهدا :

آنها برای شهادت زندگی می کردند ، ما برای زنده ماندن.

این کلیپ دیدنی است: http://www.aparat.com/v/O7516


آخر کلیپ شهید ضرغام میگه:

خلاصه این که تا آخرین قطره خونمون خواهیم جنگید و بعد هم اگر لیاقت داشتیم به شهادت می رسیم.