امتحاناتی که من این روزها می دهم ، قبولی اش خیلی به خواندن یا نخواندن من ربطی ندارد.
قسمتی به کرم طراح سئوال بر میگردد و این که عقده ای نباشد و نخواهد پوست طلبه را با پیچاندن سوال بکند و از آن مهمتر به کرامت مصحح بر میگردد ، همانطور که نیمسال اول اصول ما را در کمال حیرت و تعجب 19 و نیم داد.
من اینجا هر گونه ارتباط با نمره های اینچنینی را تکذیب می کنم ، البته شاید هم نابغه ای باشم که خودم از خودم خبر ندارم!!!
جواب این روزهای من به سئوال : امتحانت چطور بود؟
« بستگی به کرم مصحح دارد» است.
به امید روزی که آموزش و ارزیابی تحصیلی طلاب به یک ارزیابی واقعی با بازده علمی خوب مبدل شود.
انشالله