آشفتگی بصری شهر در مناسبتهای مختلف؛

ماندگاری بنرهای شهادت و عزا در ایام ولادت و شادی

بسم الله الرحمن الرحیم

از مسیر خیابان قاآنی در حال رانندگی ام و امروز را روز ازدواج نامیده اند ، بعضی هم آن را ولتاین ایرانی می دانند و برخی هم روز عشق هنوز به دروازه کازرون نرسیده ام که بنر مراسم شهادت امام جواد«ع» توجه ام را جلب می کند ، پس از خرید و در راه بازگشت هم از این دست بنرها کم نیست.

شبیه این اتفاق را در دیگر مناسبتها هم دیده ام ، مثل میلاد حضرت زهرا«س» که هنوز بنرها و پرچم های مشکی پوش فاطمیه را جمع نکرده اند. یادم به حدیثی می افتد که می فرماید شیعیان ما در شادیهای ما شاد و در ناراحتی های ما ناراحتند ، و به این می اندیشم که آیا همانقدر که زدن بنرهای عزاداری و دعوت به مراسم برایمان مهم است آیا جمع آوری سریع آن نیز...؟!!! نکند در یحزنون بحزننا غش کرده ایم؟! و به راستی متصدی کیست؟ مسئولین هیئات ، سازمان تبلیغات ، معاونت فرهنگی شهرداری یا همه ؟ یا ...؟

از آن گذشته، آیا به این نیاندیشیده ایم که حتما باید مراسمی باشد تا ما بنری را در سطح شهر نصب کنیم؟ ، چرا نباید در مناسبتی مثل همین سالروز ازدواج حضرت علی «ع» و حضرت زهرا«س» با یک بیلبورد پیام زیبایی را در مورد زندگی مشترک به مردمی که معلوم نیست سالی یک بار حدیثی بخوانند منتقل کنیم؟

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که تبلیغات محیطی را از سایر انواع تبلیغات متمایز می‌کند، قرار گرفتن آنها در مقابل کسانی است که در حال حرکت هستند و از یک محیط عبور می‌کنند. بر همین اساس نوع طراحی بیلبوردها تفاوت دارد.

سرعت انتقال پیام در این تبلیغات حرف اول را می‌زند. پیام باید سریع به مخاطب منتقل شود. این مسأله در هنگام ساخت تبلیغ برای مخاطبانی که در اتوبان‌ها یا خیابان‌ها در حال حرکت هستند اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

نمونه های خوبی از این دست فعالیت هیئت های مذهبی در سطح کشور وجود دارد که به خوبی می توان از آن الگو گرفت ، چه نیکوست که متصدیان امر با دعوت از این افراد و برگزاری جلساتی آموزشی ذهن طراحان بیلبوردها و بنرهای مذهبی را با انتقال پیام هنرمندانه آشنا کنند.

سیدعلی علوی

انتها/