همشیره برای کار اداری از شیراز آمده بود و برای ما سوغاتی پرتغال آورده بود.

یک پرتغال را قاش کردم و نصفش را دادم به بانو و یک تکه دادم به محمد صالح یکساله و تکه ی باقیمانده را خودم خوردم.

چقدر شیرین بود.

الان هم دوباره بانو آمده بود یک پرتغال در دست می گفت این پرتغالها چقدر خوشمزه اند! به به!

پرتغالی که ما می خریدیم کیلویی 2500 تومان بود، اما این پرتغال ها کیلویی 6000تومان به بالاست.

بچه هم انگار با این پرتغال ها بیشتر صفا می کرد، آن تکه را که خورد دوباره سر و صدا از خودش درآورد که دیگر هم میخواهم! چیزی که قبل از آن سابقه نداشت.