بسم الله

نمیدونم این مخابرات نامرد چرا اینقدر دروغ میگه ؟

قبض موبایل من ۶۰ هزار تومن اومده مهلت پرداختش هم ۱۰ تیرماه بوده.

امروز پدرم در اومد از بس سر کلاس موبایلم زنگ خورد و نمیتونستم جواب بدم . حالا همه از دستم عاصی میشن . اصلا بعضی وقتا هم حوصله جواب دادن ندارم . بعضی وقتا هم موبایل تو جیب شلوارمه روی چوب لباسی آویزونه.

از اس ام اسهای محبت آمیز هم صدتایی یکی رو جواب میدم .

یکی میگفت: تو چقدر نامردی؟! رفیق برای خودت نمیذاری! چرا اس ام اس ها رو جواب نمیدی؟

خدا شاهده از وقتی برگشتم شیراز آرزوی چند دقیقه خلوت به دلم مونده . کاش تو همون اصفهان مونده بودم . حداقل بعضی روزها هم حجره ای ها میرفتن پی کارشون آدم تنهایی صفا میکرد.

از موبایل بدم میاد . من میخوام تنها باشم .

یعنی چی دیگر هیچ کس تنها نیست ؟  

هی بنشین و به بچه ها زنگ بزن

بنشین و به هادی و هُدا زنگ بزن

خسته نشدی به این و آن زنگیدی ؟!

یک نیمه شبی هم به خدا زنگ بزن ! 

شعر : صادق خودمون