بدون شک امتحان شفاهی دادن یکی از معدود کارهای درسی دلهره آور توی زندگیم بوده. هر چند کلا ما بیخیال روزگاریم و تا الان هم که پیش آمده ایم خود خدا آورده ولی این امتحان شفاهی اصلا خودش یک استرسی داشت.

دیروز بالاخره امتحان شفاهی اصول 6 را هم دادیم ، خیر!ش کم شد.

راستی حالا یاد گرفتی فرق اصل با اماره چیست؟