:: خداحافظ :: ۱۳۸۴/۶/۱٠
:: ناشیانه ترین کار بازتاب :: ۱۳۸۴/۵/۵
:: حس وبلاگ نویسی :: ۱۳۸۴/۴/٢۵
:: قدرت خدا بیشتر است یا ... (این روزها از زاویه دیگر ) :: ۱۳۸۴/۴/۱۴
:: نامه ای به جناب آقای مهدی کروبی :: ۱۳۸۴/۴/۶
:: و اما دولت احمدی نژاد :: ۱۳۸۴/۴/٢
:: دعوا نکنید به همتون میرسه ! :: ۱۳۸۴/۳/۳٠
:: آدم مهم ؟ :: ۱۳۸۴/۳/٢۴
:: گزارش: انگیزه - امید - حرکت و ... :: ۱۳۸۴/۳/٢٢
:: تبلیغات مدل معتادی :: ۱۳۸۴/۳/۱۸
:: هر رای = یک ستاد انتخاباتی :: ۱۳۸۴/۳/۱۶
:: بیمارستان گراش :: ۱۳۸۴/۳/٩
:: غروب ! :: ۱۳۸۴/۳/۶
:: می گویند ز غوره حلوا سازی ! :: ۱۳۸۴/٢/۳٠
:: چیزی که عوض داره گله نداره !‌ :: ۱۳۸۴/٢/۱۴
:: کمی انتخابات ! :: ۱۳۸۴/۱/۳٠
:: دل خوش سیری چند ! :: ۱۳۸۴/۱/۸
:: هیچی ! هیچی ! هیچی ! :: ۱۳۸۴/۱/۱
:: پیام های غیر بازرگانی !!! :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٠
:: هپروت :: ۱۳۸۳/۱٢/۱۳
:: خب بازم از محرم و مجلس ما دیگه ! :: ۱۳۸۳/۱۱/۳٠
:: محرم داره میاد :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٩
:: زبان نفهم :: ۱۳۸۳/۱۱/۱۵
:: نوشتن برای ... :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٩
:: مسلمانان مرا وقتی ... :: ۱۳۸۳/۱٠/٢۱
:: یادش به خیر :: ۱۳۸۳/٩/٢۱
:: نامه یه گروه ضد انقلاب :: ۱۳۸۳/٩/۱۳
:: دلم تنگن !!! :: ۱۳۸۳/٩/٩
:: فیلتر کنید :: ۱۳۸۳/۸/۳٠
:: مخاطب :: ۱۳۸۳/۸/٢۴
:: مجله :: ۱۳۸۳/۸/٢٠
:: درد دارم ؟ :: ۱۳۸۳/۸/۱۵
:: قرار :: ۱۳۸۳/۸/۱٢
:: همون قبلیه :: ۱۳۸۳/۸/۵
:: گفت و گو :: ۱۳۸۳/۸/۳
:: من معترضم :: ۱۳۸۳/٧/٢۸
:: نقطه سر خط :: ۱۳۸۳/٧/۱۴
:: هویت . کفایت و کمی از اینور و اونور :: ۱۳۸۳/٧/۱
:: بیخیال موضوع :: ۱۳۸۳/۶/٢۳
:: چند تا چیز :: ۱۳۸۳/۶/۸
:: هاپولی :: ۱۳۸۳/۵/٢۳
:: چشم انداز ۲۰ ساله :: ۱۳۸۳/۵/۶
:: فیتبال :: ۱۳۸۳/۵/۴
:: لرزش :: ۱۳۸۳/۴/٢٩
:: بودن یا نبودن ؟ :: ۱۳۸۳/۴/٢۵
:: ۱۳۸۳/۴/۱٢ :: ۱۳۸۳/۴/۱٢
:: پیر شی جوون !!!!! :: ۱۳۸۳/۳/۱
:: صبر تا کی ؟؟؟!!! :: ۱۳۸۳/٢/٢٧
:: ۱۳۸۳/٢/٢٢ :: ۱۳۸۳/٢/٢٢
:: من یه بچه مذهبی‌ام :: ۱۳۸۳/٢/۱۴
:: خار چشمان آمریکایی‌ها در عراق ـ مقتدا صدر را بشناسید :: ۱۳۸۳/٢/۶
:: ۱۳۸۳/۱/۳۱ :: ۱۳۸۳/۱/۳۱
:: بازگشت به نسل سومی :: ۱۳۸۳/۱/٢۸
:: من تو من :: ۱۳۸۳/۱/۱٠
:: ۱۳۸۳/۱/۱ :: ۱۳۸۳/۱/۱
:: برا خودم نوشتم تو هم اگه خواستی بخون . اشکال نداره :: ۱۳۸٢/۱٢/٢۴
:: کلاه :: ۱۳۸٢/۱٢/۱۵
:: ۱۳۸٢/۱٢/۱٢ :: ۱۳۸٢/۱٢/۱٢
:: عجب صفایی داره محرم :: ۱۳۸٢/۱٢/٢
:: این دفعه مطلبم عنوان نداره :: ۱۳۸٢/۱۱/۳٠
:: مرخصی :: ۱۳۸٢/۱۱/٩
:: انتظار فرج از نیمه خرداد کشم :: ۱۳۸٢/۱۱/٢
:: از یه نسل صفرمی : سه روز گرسنگی و بعد ... :: ۱۳۸٢/۱٠/٢٠
:: از یه نسل دومی‌: باند اشرار - ملامتیون :: ۱۳۸٢/۱٠/۱٢
:: اولین قدم در زمینه سازی :: ۱۳۸٢/۱٠/۱٠
:: زلزله بم از زبان امدادگران :: ۱۳۸٢/۱٠/۸
:: مهدی می‌آید :: ۱۳۸٢/۱٠/۴
:: و تو چه میدانی که فقر چیست؟ :: ۱۳۸٢/٩/٢٢
:: عالم بستری شدن :: ۱۳۸٢/٩/۱٩
:: چند تا مطلب :: ۱۳۸٢/٩/۸
:: ۱۳۸٢/٩/۱ :: ۱۳۸٢/٩/۱
:: سعید و سهیل :: ۱۳۸٢/۸/٢٩
:: به نام عشق :: ۱۳۸٢/۸/٢٢
:: یه بار دیگه از نسل سوم :: ۱۳۸٢/۸/۱۶
:: چند مطلب :: ۱۳۸٢/۸/۱۴
:: ۱۳۸٢/۸/۱۱ :: ۱۳۸٢/۸/۱۱
:: ۱۳۸٢/۸/۸ :: ۱۳۸٢/۸/۸
:: ۱۳۸٢/۸/٧ :: ۱۳۸٢/۸/٧
:: ۱۳۸٢/۸/۴ :: ۱۳۸٢/۸/۴
:: کتاب و مملکت اسلامی :: ۱۳۸٢/٧/۱٧
:: به روز (آپدیت) :: ۱۳۸٢/٧/۱۳
:: چشمتون روز بد نبینه !!! :: ۱۳۸٢/٧/۱٠
:: فدائیان :: ۱۳۸٢/٧/۶
:: ۱۳۸٢/٧/۶ :: ۱۳۸٢/٧/۶
:: ۱۳۸٢/٧/۴ :: ۱۳۸٢/٧/۴
:: نیازمندی :: ۱۳۸٢/٧/٢
:: مصاحبه با یه نسل سومی :: ۱۳۸٢/٧/۱
:: ۱۳۸٢/۶/۳۱ :: ۱۳۸٢/۶/۳۱
:: کنکور :: ۱۳۸٢/۶/۳۱
:: عذر خواهی :: ۱۳۸٢/۶/۳٠
:: بقیه‌ی فقط (برای سید) :: ۱۳۸٢/۶/۳٠
:: جبهه رفتن یه نسل سومی :: ۱۳۸٢/۶/۳٠
:: خواهم آورد :: ۱۳۸٢/۶/٢۶
:: من مسلمانم :: ۱۳۸٢/۶/٢۵
:: ۱۳۸٢/۵/۳۱ :: ۱۳۸٢/۵/۳۱
:: بازگشت :: ۱۳۸٢/۵/۳٠
:: بازم میگم من یه نسل سومی‌ام :: ۱۳۸٢/۴/۱۳
:: تصادف :: ۱۳۸٢/۴/۳
:: سلام یادم رفت :: ۱۳۸٢/۴/٢
:: ۱۳۸٢/۴/۱ :: ۱۳۸٢/۴/۱

 

 

 

 

تاریخ

موضوع

شهریور 84

خدا حافظ

مرداد 84

ناشینانه ترین کار بازتاب

تیر 84

حس وبلاگ نویسی

قدرت خدا بیشتر است یا ...(توضیح در مورد نتیجه انتخابات و اعتراض کاندیدای رقیب)

نامه ای به جناب آقای مهدی کروبی

و اما دولت احمدی نژاد(روز قبل از انتخاب دور دوم)

خرداد 84

دعوا نکنید به همتون میرسه(توضیح در مورد اعتراض کروبی به نتیجه انتخابات)

آدم مهم ؟ (در آستانه روز انتخاب)

گزارش : انگیزه - امید - حرکت (از ستاد یکی از کاندیداها)

تبلیغات مدل معتادی(باز هم تبلیغات و معرفی شیوه تبلیغ به طرفداران یک کاندیدا)

هر رای = یک ستاد انتخاباتی (تبلیغ یک کاندیدا)

بیمارستان گراش(اوضاع بیمارستان و...)

غروب !

اردیبهشت 84

می گویند زغوره حلوا سازی( در آستانه انتخابات و آمدن و نیامدن کاندیداها)

چیزی که عوض داره گله نداره (رد این مطلب)

فروردین 84

کمی انتخابات(به ضمیمه قسمت دوم خاطره سفر مشهد )

دل خوش سیری چند ؟(به ضمیمه خاطره سفر مشهد)

هیچی هیچی هیچی !(از مشهد)

اسفند 83

پیام های غیر بازرگانی (تبلیغ یک مجله مفید)

حدیث نفس

بهمن 83

خب بازم از محرم و مجلس ما دیگه

محرم داره میاد

زبان نفهم (نقد انتقال فرهنگ از نسل دوم به سوم )

دی 83

نوشتن برای ...

 مسلمانان مرا وقتی ...

 آذر83

یادش به خیر(دوران نوجوانی)

نامه به یک گروه ضد انقلاب

 دلم تنگن (دلتنگی به زبان لامردی)

 آبان 83

فیلتر کنید (نقد برخی فیلتر کردنها)

مخاطب (بررسی مخاطب در وبلاگ)

مجله

درد دارم؟

قرار

همون قبلیه

گفت و گو

 مهر 83

 من معترضم (نقد سریالهای ماه رمضان)

نقطه سر خط (داد بر سر نسل سومیها)

هویت- کفایت و کمی از اینور و اونور

شهریور 83

بیخیال موضوع

چند تا چیز (نقد نمایشگاه کتاب)

مرداد 83

هاپولی(موشک شهاب 3)

چشم انداز 20 ساله

فیتبال (دیدن فوتبال پای ماهواره و در جمع ااخلاق ماهواره ای ها)

تیر83

لرزش (تاثیر یک جلسه)

بودن یا نبودن؟

باز هم نسل سوم (این بار از بدو خلقت)

خرداد 83

پیر شی جوون

اردیبهشت83

صبر تا کی ؟

قمپز در کردن الکی برای خدا

من یه بچه مذهبی ام

خار چشمان آمریکایی ها در عراق

فروردین 83

چند شهادت و 28 صفر(بی عنوان)

بازگشت یه نسل سومی

من و تو

سال نو مبارک

اسفند 82

برا خودم نوشتم تو هم اگه خواستی بخون اشکال نداره

کلاه

دیگه تو وبلاگ حال نمیده بنویسم

عجب صفایی داره محرم(خاطرات مجالس منزل در دهه محرم)

بهمن 82

این دفعه مطلبم عنوان نداره(دعوت )

مرخصی (سیر کلی نظام مثبت بوده )

انتظار فرج از نیمه خرداد کشم

دی 82

 از یه نسل صفرمی : سه روز گرسنگی و بعد ... (خاطره یکی از علمای شیراز از دوران جوانی و درک غیب)

از یه نسل دومی : باند اشرار - ملامتیون(خاطره)

اولین قدم در زمینه سازی ظهور

زلزله بم از زبان امدادگران

مهدی می آید (کاری برای زمینه سازی ظهور)

آذر82

و ته چه میدانی که فقر چیسن ؟

عالم بستری شدن(خاطرات بیمارستان)

چند تا مطلب(فرصت فکر در قرن21)

گزارش جلسه سخنرانی سهیل کرمی و سعید ابوطالب بعد از آزادی از اسارت نیروهای اشغالگر عراق (همراه با عکس)

آبان 82

 

به نام عشق (خاطره تجربه لذت معنوی)

یه بار دیگه از نسل سوم

ااومدیم ثواب کنیم نسل دومیه کبابمون کرد

عملگی در مسجد

دلم گرفته

سرم شلوغه

امضای پروتکل الحاقی

مهر 82

کتاب و مملکت اسلامی

به روز آپدیت

چشمتون روز بد نبینه

فدائیان

پیرزن

نیازمندی

مصاحبه با یه نسل سومی

شهریور 82

کنکور

عذر خواهی

بقیه ی فقط (برای سید)

جبهه رفتن یه نسل سومی

خواهم آورد

مرداد 82

بازگشت

تیر82

بازم میگم من یه نسل سومی ام

تصادف

سلام یادم رفت

اولین سخن