بسم الله

از آنجایی که انسان تنوع طلب است ، این حس تنوع در تغییر فضای کاری در ویندوز نیز جای خالی خود را خصوصا در افراد مذهبی نشان میدهد ، مدتهاست در حال رصد تصاویر پشت زمینه ویندوز اسلامی و زیبا هستم.

بعد از جستجویی در این خصوص به نرم افزاری که برادران عامه تولید کرده بودند برخوردم ، هر چند تصاویر زیبای اسلامی بود اما بسیار کلی بود.

البته سایتهای زیادی هستند که مدعی تولید و ارائه والپیپر مذهبی اند اما یک سایت بیشتر نظرم را به خود جلب کرد که بر خود لازم دیدم آن را معرفی کنم :

هم فال هم تماشا: http://www.noorang.ir/files