آقا جان!

جسارت است ، انشالله صد و پنجاه و هفت هزار سال عمر کنی.

ولی خداوکیلی یک چندتا عکس قشنگ ، هر طور که خودتان می پسندید بگیرید و در دسترس بگذارید که انشالله اگر جوانمرگ شدید خانواده به زحمت نیفتند و زابه راه نشوند.