بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد 

هنوز به سالگرد حضور دولتمردان جدید و حکومت اجرایی آقای روحانی نرسیده ایم و حافظه مان کمی یاری میکند ایامی را که از یارانه دادن احمدی نژاد به «گداپروری» تعبیر میکردند.

حافظه ی عمومی ضعیف است اما نه دیگر اینقدر ضعیف که یک سال نشده دولتمردانی را که آنموقع اپوزسیون بودند و محمود را گداپرور می دانستند و با همین شعارها رای آوردند از یاد ببرد.

اما این روزها همانها که از گداپروری ناراحت بودند ، خجالت نمی کشند ، قباحت هم حدی دارد ، انگار به صف کردن ملت در خیابان راضیشان نکرده است ، حالا اعلام کرده اند که: یارانه فقط به نیازمندان تعلق می‌گیرد.

آقای روحانی جسارت است عذر میخواهم ، اما دیگر نمی توانم جلوی خودم را بگیرم ، احمدی نژاد اگر یارانه میداد نمی گفت به نیازمندان یارانه می دهم ، گدا خودتانید و هفت جد و آبادتان ، من اگر از گرسنگی بمیرم هم حاضر نیستم بیایم به عنوان «نیازمند» یارانه ثبت نام کنم ، توی سرتان بخورد یارانه ی که به خاطرش ملتی را نیازمند بنامید. 

آقای روحانی تدبیرتان را در عدم گداپروری دیدیم ، اگر در مذاکرات ژنو هم همینقدر تدبیر کرده باشید که وامصیبتا!

متاسفم برای یک روحانی که به خودش اجازه می دهد از تعبیر «نیازمند» برای یک ملت شیعه که کوله باری به وسعت تاریخ از عزت با خود به همراه دارد استفاده کند.

ننگ بر شما و دولتتان با این عباراتتان

ای کاش تلوزیون که فعلا مشغول ماست مالی خرابکاریهای شماست شعارهایتان را در ایام انتخابات بازپخش می کرد تا دوباره ببینیم ادب و تدبیر و کرامت انسانی تان را.

از دوستان عزیز هم خواهش دارم به حقیر ادبیات نیاموزند که نیازمند با گدا فرق می کند ، وقتی یک شرط گرفتن یارانه «نیازمند»ی است و یک شرط دیگر آن «ثبت نام» متقاضی است پس باید من اولا به نیازمندی خودم باور داشته و بعد به اطلاع آقایان هم برسانم تا مرحمتی فرموده چندرغازشان را واریز نمایند و این اصلا به معنی گدایی نیست به معنی صفحه ی «نیازمند»یهای روزنامه است لابد!